Туристський клуб “Університет” (далі – ТКУ) є громадською неприбутковою організацією.

Задачами ТКУ є:

– сприяти пропаганді і розвитку спортивного туризму;

– забезпечувати своїм членам оптимальні умови для підготовки і проведення спортивних туристських походів;

– сприяти підвищенню безпеки в туристичних походах;

– сприяти всебічному гармонійному розвитку особистості спортсмена-туриста.

Членство в ТКУ:

Дійсним Членом ТКУ (далі ДЧ) є людина, яка пройшла з ТКУ не менше 5-ти походів вихідного дня (ПВД) або не менше 1-го категорійного походу, що написала заяву з проханням про вступ, дотримується цього Статуту і регулярно сплачує членські внески.

Асоційованим членом ТКУ (далі АЧ) є його колишній ДЧ, який виявив таке бажання. Для відновлення статусу ДЧ, АЧ необхідно подати відповідну заяву, після чого взяти участь в 3-х клубних ПВД або 1-му багатоденному поході.

Права ДЧ:

– брати участь у всіх клубних заходах;

– в пріоритетному порядку користуватися клубним майном і спорядженням;

– брати участь у вирішенні питань, винесених на загальноклубне голосування;

– обирати і бути обраним на керівні посади ТКУ;

– отримати доступ до внутрішньоклубні інформації;

– користуватися пільгами, які надаються членам ТКУ.

Обов’язки ДЧ:

– дотримуватися статуту ТКУ; – сприяти виконанню статутних задач МКУ;

– виступати під прапором ТКУ на зльотах і змаганнях;

– брати активну участь в роботі Клубу;

– регулярно сплачувати членські внески.

Права АЧ:

– брати участь у всіх клубних заходах;

– отримати доступ до внутрішньоклубні інформації;

– брати участь в обговоренні питань, винесених на загальноклубне голосування.

Обов’язки АЧ:

– сприяти виконанню статутних завдань ТКУ.

Керівництво ТКУ:

Вищим керівним органом ТКУ є загальні збори його членів. Рішення зборів мають силу, якщо вони прийняті більшістю ДЧ.

Поточне керівництво Клубом здійснюється Керівником Клубу і Активом Клубу. Керівник Клубу автоматично є членом Активу. Рішення Активу приймаються більшістю від обраного числа його членів. Керівник Клубу може накласти вето на будь-яке рішення Активу. Актив може накласти вето на будь-яке рішення Керівника не менше ніж 70% -ми голосів. Як Керівник, так і Актив можуть винести будь-яке заветоване рішення на розгляд загальних зборів членів ТКУ. У разі рівного розподілу голосів, голос Керівника є вирішальним.

Керівник Клубу обирається більшістю голосів ДЧ. Його повноваження можуть бути припинені більшістю голосів ДЧ.

Актив Клубу обирається поіменно голосуванням ДЧ. Членом Активу може бути ДЧ зі стажем не менше 1 року. Членами Активу стають 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів. Актив Клубу обирається терміном на 1 рік. В кінці року члени Активу звітують про виконану роботу перед Керівником і зборами Клубу.

Вітаємо!

Маєте запитання? Оберіть одного з представників нашого клубу, щоб поспілкуватися в Telegram

Є питання? Пишіть!